Stor satsning på Stammen Sjukhus

Ett nytt storsjukhus har byggts för att kunna hantera de ökade antalet invånare. Det finns bred politisk enighet om att satsa drygt 5 miljarder kronor på en ny sjukhusbyggnad.

Projektet har en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bestå av cirka 23 operationssalar och sterilcentral, cirka 8 rum för interventionell verksamhet, cirka 21 rum för röntgenundersökningar samt tillhörande stödutrymmen. Arbetsformen är totalentreprenad i samverkan.

Bild på byggnaden där Stammen Sjukhus kommer att ligga

Stammen Sjukhus kommer ligga vid West Eclipse Boulevard.

Byggnadsarbetet påbörjades i juni 2016 och beräknas bli klart 2022.

Skanenbyggarna ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2022 till drygt 31 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanenbyggarna erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Vill du skriva en artikel? tryck här