Invånarna i Stammen kommun välkomnar nytt brandförsvar

Arkivbild Bilbrand

Stammen kommun har nyligen installerat sitt första brandförsvar efter flera års strävan. Tack vare ansträngningarna från kommunens ledare och samhällets insatser har invånarna nu möjlighet att känna sig trygga med en effektiv brandbekämpningsenhet på plats. Efter många års kämpande för att uppnå denna milstolpe, är invånarna i Stammen kommun glada över att äntligen ha ett eget brandförsvar. Innan installationen av enheten hade kommunen varit beroende av hjälp från grannkommunerna vid brandbekämpning.

Arkivbild Villabrand

Kommunstyrelsens ordförande, Boris Svensson, uttryckte sin glädje och stolthet över det nya brandförsvarssystemet och sade att det var en viktig milstolpe för Stammen kommun. ”Våra invånare har länge kämpat för att få detta på plats och nu är vi stolta över att ha en enhet på plats som kan skydda våra hem och vår egendom,” sade han. Brandförsvarsenheten består av en brandstation och ett team av utbildade brandmän som är utrustade med de senaste verktygen och teknikerna för att bekämpa bränder. De har också tillgång till en brandbil och andra fordon som kan hjälpa dem att snabbt nå bränder på svåråtkomliga platser. Invånarna i Stammen kommun välkomnar detta nya initiativ som kommer att förbättra säkerheten och tryggheten i samhället. Många är tacksamma för det hårda arbete som har lagts ner för att uppnå detta mål och för de ansträngningar som gjorts för att skydda samhället.

Dan.G

Brandförsvarschefen, Dan Gryth, betonade vikten av utbildning och förebyggande åtgärder för att minimera risken för bränder i samhället. ”Vi kommer att fortsätta samarbeta med invånarna och andra lokala myndigheter för att utbilda om säkerhet och förebyggande åtgärder så att vi kan fortsätta att skydda vårt samhälle”, sade han. Stammen kommun är nu rustad med ett eget brandförsvar och invånarna kan sova tryggt i vetskapen om att deras samhälle är skyddat.

Arkivbild Brandstationen

Vid invigningen meddelade också sjukvårdschefen, Oscar Pamlin, att en ny samarbetsöverenskommelse kommer att undertecknas mellan sjukvården och räddningstjänsten. ”Vi är övertygade om att det här samarbetet kommer att stärka vår beredskap ytterligare”, säger Pamlin. ”Genom att arbeta tillsammans kan vi garantera att våra invånare får den bästa möjliga hjälpen vid olyckor och nödsituationer.”

Det nya samarbetet innebär att brandmännen kommer att få utbildning i första hjälpen och sjukvårdspersonal kommer att utbildas i brandbekämpning. Detta kommer att ge båda enheterna en bredare kunskap om hur man hanterar situationer där både brand och sjukvård krävs. Invånarna i Stammen kommun välkomnar detta nya säkerhetssamarbete och är tacksamma för allt arbete som läggs ner för att skydda dem. Detta nya samarbetet och den nya brandförsvarsenheten är ett viktigt steg framåt för Stammen kommun och visar på deras engagemang för invånarnas säkerhet och välbefinnande.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *